EU Inkasso je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok . Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU , môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek. 

Pokiaľ Váš zákazník vyhlásil úpadok ešte pred zaplatením Vašeho tovaru alebo služieb, môžete minimalizovať svoje straty v insolvenčnom riadení. To býva obvykle zdĺhavý a náročný proces a môže sa stať ešte náročnejším pokiaľ sa jedná o dlžníka v zahraničí.

Náš skúsený tím insolvečných profesionálov a právnikov je rozmiestnený po celej EU a poskytne Vám oporu pre prihlasovanie tuzemských aj zahraničných pohľadávok. 

Do insolvenčných služieb patrí:
  • Vedenie a podpora v rôzných medzinárodných procesoch prihlásenia pohľadávky . 
  • Expresná reakcia- pokiaľ sa spoločnosť dostane do likvidácie , je dôležité pohľadávku rýchlo prihlásiť a tým zvýšit šancu na vymoženie . 
  • Prihlásenie pohľadávky – prihlásime za Vás pohľadávku , budeme sledovať stav a poskytovať o nej informácie. 
  • Odstránenie prekážok spojených s medzinárodnými insolvenciami ako sú rôzne právne predpisy , jazyk a miestne postupy . 

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM