O SPOLOČNOSTI

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na Európskom trhu niekoľko rokov. Špecializujeme sa na zahraničné pohľadávky v rámci celej Europskej únie.

Našim cieľom je v čo najkratšom čase uspokojiť našich klientov, lebo ako sa hovorí ,, Čas sú peniaze“.

Na základe našich bohatých skúseností, vieme ukončiť väčšinu prípadov mimosúdnou dohodou s dlžnou stranou.

Na rozdiel od právnych kancelárií sa špecializujeme na mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne vymáhanie pohľadávok, pričom naši zamestnanci sú na túto činnosť špeciálne vyškolení. Našou aktívnou prácou s pohľadávkami tlačíme na klienta, aby z veľkej miery urobil preventívne opatrenia v oblasti pohľadávok a aktívne tým predchádzal dlžníkom a neplatičom. Prevencia je vždy lacnejšia ako riešenie následkov, preto vám poradíme, ako sa máte správať, aby vám v budúcnosti nevznikali „nedobytné“ pohľadávky.

Pre klientov poskytujeme pod „jednou strechou“:

a) mimosúdne vymáhanie pohľadávok
b) súdne vymáhanie pohľadávok
c) insolvenčné služby
d) rizikové pohľadávky

Ak nám zašlete bližšiu špecifikáciu Vašich pohľadávok, do 7 dní  preveríme Vašich dlžníkov a podáme Vám správu o vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Zároveň Vám oznámime, ktoré z Vašich pohľadávok by sme dokázali riešiť a zašleme Vám návrhy zmlúv.

ÚSPEŠNOSŤ VYMÁHANIA

PO PREDŽALOBNEJ UPOMIENKE

PO ŽALOBE

POČAS EXEKÚCIE

PREČO VYMÁHAŤ DLHY CEZ NÁS?

Prečo si dať vymáhať pohľadávky prostredníctvom našej spoločnosti?
Peniaze ktoré vám niekto dlhuje sa nevymôžu samé.

Žiadna záloha a poplatky

Nemusíte sa báť že nemáte peniaze na oslovenie našej spoločnosti. Nepýtame žiadnu zálohu ani poplatky počas vymáhania.

Nevymôžeme – neplatíte

Napriek našej vysokej úspešnosti vymáhania pohľadávok sa môže stať že pohľadávku nedokážeme vymôcť. V tom prípade aj tak nič neplatíte.

Sme v celej Európe

Sme prepojení a disponujeme právnikmi, či profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU pripravenými na vymáhanie dlhu.

Rýchla odozva

Naši právnici sa vám budú venovať do niekoľkých hodín a hneď môže začať vymáhanie vašich pohľadávok.

Naša priorita

Našou prioritou je vymôcť vaše peniaze čo najrýchlejšie mimosúdnou cestou. Je to najčastejší spôsob vymáhania pohľadávok.

Rozsiahle referencie

Spolupracujeme alebo sme spolupracovali so štátnymi organizáciami, veľkými či malými firmami a samozrejme s fyzickými osobami.

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM