MIMOSÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Platíte len za vykonanú prácu bez skrytých poplatkov

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení na váš účet. Neúčtujeme si žiadne zálohové ani spracovateľské poplatky.

Vysoká úspešnosť vďaka individuálnemu prístupu

Až 85% úspešnosť pri skorom odovzdaní pohľadávky do našej správy. Vďaka individuálnemu prístupu a špeciálnemu know-how zredukujeme čas vymáhania až o 70% v porovnaní s konkurencnými inkasnými spoločnosťami.

Všetky inkasné konania su vedené v súlade so zákonom SR

Pracujeme v zmysle zákona SR a v súlade s etickým kódexom a morálnymi zásadami. Náš tím špecializovaných odborníkov s dlhoročnou praxou sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním za Vás.

SÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Neuspeli ste mimosúdnou cestou?

Analyzujeme prípad, pomôžeme Vám s rozhodnutím, spracovaním a podaním návrhu na súdny platobný rozkaz.

Analyzujeme efektivitu súdneho konania a pomôžeme Vám s rozhodovaním. V prípadoch zlyhania nástrojov mimosúdneho vymáhania Vám pomôžeme rozhodnúť sa na základe našich informácií a , ktoré sme získali o dlžníkovi. Zistíte tak, či sa Vám oplatí vynaložiť náklady na súdne konanie. Zabezpečíme prípravu žalobného návrhu a zastúpime Vás na pojednávaniach.

V prípade, ak sa rozhodnete pre efektívne súdne vymáhanie naša spoločnosť zabezpečí urýchlené spracovanie a podanie návrhu a následné vydanie súdneho platobného rozkazu, prípadne kompletné právne zastúpenie na príslušnom súde.

Zastúpime Vás v exekučnom konaní alebo konkurznom konaní.

Po ukončení súdneho konania je možné podľa želania klienta okamžite pokračovať aj v exekučnom konaní, s jeho kompletným zastupovaním aj v tomto konaní prostredníctvom celoslovenskej siete skúsených exekútorov.

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM