ŽIADNE ZÁLOHOVÉ ANI SKRYTÉ POPLATKY

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení financií na váš účet.
Neúčtujeme si žiadne zálohové ani spracovateľské poplatky. Keď nevymôžeme, nič neplatíte.

Mimosúdne vymáhanie

Jedná sa o vymáhanie pohľadávok pred tým, ako sa podá žaloba na súde. V tomto štádiu sa kladie dôraz na spoluprácu s dlžníkom. Naša spoločnosť sa snaží dohodnúť čo najprijateľnejšie podmienky pre dlžníka, ako aj veriteľa na splatenie dlhu. Vychádzame vždy z finančných možností dlžníka.

Prejsť na mimosúdne vymáhanie
Súdne vymáhanie

Nastáva po neúspešnom pokuse o mimosúdne vymáhanie dlhu. V konaní pred súdom Vás bude zastupovať skúsený advokát ktorých máme zazmluvnených niekoľko, podľa regiónu kde sa spor bude pojednávať.

Prejsť na súdne vymáhanie
Insolvenčné služby

EU inkasso je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU, môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek.

Prejsť na insolvenčné služby
Rizikové pohľadávky

Na základe skúsenosti našich inkasných a právnych špecialistou je možné správnym prístupom v rizikovej pohľadávke eliminovať jej rizikovosť a tým zvýšiť percentuálnu výšku jej vymožiteľnosti. Veľkou skupinou rizikových pohľadávok sú premlčané pohľadávky a pohľadávky dlhodobo po splatnosti.

Prejsť na rizikové pohľadávky
Uhradenie súdnych poplatkov a trovou za veriteľa

Ak máte dlžníkov ale nemáte financie na prihlásenie pohľadávky na súd (úhrada súdnych poplatkov a súdnych trovou). Radi Vám pomôžeme s úhradov. Tým pádom budete mať uhradenú celú sumu dlhu na vašom do niekoľkých mesiacov.

OVERTE SI SVOJHO DOMÁCEHO ALEBO ZAHRANIČNÉHO OBCHODNÉHO PARTNERA

Kompletné preverenie dlžníka vykonáme vždy ešte pred začatím mimosúdneho vymáhacieho konania. V prípade podnikateľských subjektov overujeme, či nie sú v reštrukturalizácii, prípadne či sa voči nim nevedie konkurzné konanie alebo neprebieha exekúcia, či likvidácia predmetnej spoločnosti.

V dnešnej dobe je úplne bežné že fyzické osoby a firmy nevyplácajú dlhy alebo vznikajú faktúry po splatnosti. V takýchto prípadoch prichádzajú inkasné spoločnosti ako EU Inkasso a vymáhajú pohľadávky od dlžnej strany. Snažíme sa v čo najkratšej dobe vymôcť pohľadávku či vzniknutý dlh mimosúdnou cestou, ak je to možné. V opačnom prípade pripadá súdna cesta v ktorej taktiež zastupujeme poškodeného.

PREČO VYMÁHAŤ DLHY CEZ NÁS?

Prečo si dať vymáhať pohľadávky prostredníctvom našej spoločnosti?
Peniaze ktoré vám niekto dlhuje sa nevymôžu samé.

Žiadna záloha a poplatky

Nemusíte sa báť že nemáte peniaze na oslovenie našej spoločnosti. Nepýtame žiadnu zálohu ani poplatky počas vymáhania.

Nevymôžeme – neplatíte

Napriek našej vysokej úspešnosti vymáhania pohľadávok sa môže stať že pohľadávku nedokážeme vymôcť. V tom prípade aj tak nič neplatíte.

Sme v celej Európe

Sme prepojení a disponujeme právnikmi, či profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU pripravenými na vymáhanie dlhu.

Rýchla odozva

Naši právnici sa vám budú venovať do niekoľkých hodín a hneď môže začať vymáhanie vašich pohľadávok.

Naša priorita

Našou prioritou je vymôcť vaše peniaze čo najrýchlejšie mimosúdnou cestou. Je to najčastejší spôsob vymáhania pohľadávok.

Rozsiahle referencie

Spolupracujeme alebo sme spolupracovali so štátnymi organizáciami, veľkými či malými firmami a samozrejme s fyzickými osobami.

Priebeh riešenia prípadu

1. Kontrola

Odborne posúdime, či je Váš nárok spôsobilý k vymáhaniu a v súčinnosti s Vami dáme dokopy dokumentáciu potrebnú pre dalšie kroky v rámci vymáhacieho procesu. Potrebné dokumenty su vkladané prostredníctvom vášho zákazníckého účtu.

2. Zastúpenie

Ak je Váš nárok zpôsobilý k dalšiemu vymáhaniu, dalším krokom je dojednanie zastúpenia pri vymáhaní nároku, a to jednať s našou spoločnosťou a ďalej s advokátskou kanceláriou zaistujúcou súdne vymáhanie Vašej pohladávky. Zastúpenie prebieha na základe zmluvy a Vami udelenej plnej moci. Konkrétne podmienky zastúpenia sú upravené v mandátnej zmluve alebo zmluve o postúpení pohladávky.

3. Výzva

V prvej fáze vymáhania nároku zašleme dlžníkovi předžalobnú výzvu. Předžalobná výzva je poslaná advokátskou kanceláriou a z našej skúsenosti platí, že veľký počet dlžníkov uhradí dlh už len z dôvodu, že se do veci advokát vložil. V predžalobnej výzve je dlžník upozornený i na skutočnosť, že vyhýbanie sa úhrade dlhu bude navýšené o náklady súdneho pojednávania a prípadne i o náklady na exekúciu.

4. Žaloba

Ak dlžník nezaplatí pohľadávku na základe predžalobnej výzvy, je na neho podaná žaloba, respektíve návrh na vydanie platobného rozkazu. Podaním žaloby začína súdna fáza, vymáhanie vašej pohľadávky. V žalobe sa popíše dôvod pohľadávky a doložia sa potrebné dokumenty. Spracovanie žaloby, ako aj dalšie zastúpenie v sudnom pojednávaní, zaistuje advokátska kancelária.

5. Exekúcia

Ak dlžník nezaplatí dobrovolně pohľadávku na základe vydaného platobného rozkazu nebo podla rozsudku ktorý mu ho ukladá, tak na základe týchto podkladov zahájime exekučné konanie. Vyberieme vhodného exekútora a zahájime exekúciu. O tom, co se v exekucii deje, budete mat prehlad z emailovou komunikáciou. V rámci exekúcie exekútor zadrží majetok dlžníka, a to ako hnuteľný, tak aj nehnuteľný, bankovné účty a postihne mzdu a iné prímy.

Najčastejšie otázky klientov

Pracujete aj v zahraničí?

Samozrejme. V zahraničí Vám môžeme pomôcť nielen s poradenstvom, analýzou problému, pripomienkovaním zmúv v cudzom jazyku, či prípravou právnej dokumentácie, ale aj osobným zastupovaním na súde, či rokovaniach.

Zároveň EU inkasso je špecialista na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Tým že disponujeme právnikmi a profesionálnymi inkasnými pracovníkmi po celej EU, môžeme prihlásiť pohľadávky do insolvenčného konania nech je dlžník kdekoľvek. Vymáhanie dlhov je to, s čím vám vieme najlepšie pomôcť.

Poskytujete služby aj menším firmám a eshopom?

Právne služby poskytujeme aj fyzickým osobám, aj právnickým osobám bez obmedzení veľkosťou firmy. Práve pre majitelov eshopov máme unikátny produkt. Na základe upravenia obchodných podmienok v súlade s obchodným zákonníkom a uzavretím spolupráce s našou inkasnou spoločnosťou ,vieme vymôcť od neseriózneho zákazníka Vám vzniknuté náklady spojené s balením a prepravou produktu. Pri tovare ktorý nebol prebratý bez udania dôvodu a tým boli porušené obchodné podmienky vzniká nárok na náhradu škody a Vaša spoločnosť nebude znášať žiadne náklady spojené s vymáhaním, to znamená pre Vás je bezplatná.

Ako prebieha vymáhanie?

 1. Jednanie s klientom
 2. Príprava prevzatia a zastupovanie
 3. Jednanie s dlžníkom o spôsobe úhrady pohľadávky klienta
  V prípade dohody mimosúdnou cestou
  – Vypracovanie návrhu dohody o splátkovom kalendári a uznanie
  – Uzavretie mimosúdneho zmieru
  V prípade odmietnutia návrhu riešenia mimosúdnou cestou
  – Spísanie předžalobní upomienky a jej doručenie dlžníkovi
  – Úkony smerujúce k zabezpečeniu pohľadávky
 4. Postúpenie vymáhanie pohľadávky voči zahraničnému subjektu zahraničnému partnerovi
 5. Priebežné informovanie o stave prebiehajúcich konaní
 6. Priebežné informovanie klienta o stave vymáhanej pohľadávky

Aké pohľadávky vymáhate?

Môže ísť o rôzne pohľadávky na základe:

 • zmluvy o pôžičke
 • zmluvy o úvere
 • kúpnej zmluvy
 • zmluvy o dielo, zmluve o sprostredkovaní a iných zmlúv podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka
 • nezaplatených faktúr a splatných zmeniek
 • z bezdôvodného obohatenia,
 • iné pohľadávky (uzatvorené písomne, či ústne)

Čo je to exekúcia?

Ak dlžník nezaplatí dobrovolne pohľadávku na základe vydaného platobného rozkazu alebo podla rozsudku, ktorý mu ho ukladá, môže byť zahájené exekučné konanie. V rámci exekúcie exekútor zadrží majetok dlžníka, a to ako hnuteľný, tak aj nehnuteľný, bankové účty a zadrží mzdu a iné prímy.

Vrelo odporúčam promptné a profesionálne služby EUinkasso, ktorí mi pomohli s vymožením dlhu, s ktorým som sama nevedela rok pohnúť. Otvorená a aktívna komunikácia zo strany firmy, peniaze na mojom účte cez slovenské súdnictvo už po pár mesiacoch. Nikam som nemusela chodiť a nič vybavovať. Určite odporučím každému, kto má problémy s neplatičmi.

Ivana L

Kontakt na vašu firmu som dostal od známeho ktorý mal taký istý problém ako ja takže som vedel že mám veľkú percentuálnu šancu na vyriešenie môjho problému. Pracoval som v zahraničí ako živnostník pre stavebnú firmu zo začiatku bolo všetko super faktúry boli zaplatené no zrazu sa situácia zmenila a firma so mnou prestala komunikovať a samozrejme peniaze som nevidel. Spoločnosť začala okamžite jednať a po podpísaní zmluvy sa nakontaktovali na môjho dlžníka. Spočiatku dlžník na písomne a telefonické výzvy nereagoval tak vyslali inkasných pracovníkov do firmy pre ktorú som pracoval a po osobnej návšteve sa vec konečne pohla a svoje peniaze som nakoniec všetky dostal. Velmi spokojný som bol s prístupom, ako aj s aktívným spôsobom výmáhania.

Ernest F.Spišská Nová Ves

Sme spoločnosť ktorá sa venuje internetovému predaju a často sme sa dostali do situácie ,že zákazník objednaný tovar nezaplatil a neprebral bez udania dôvodu, čím sme sa dostávali do straty. Na webe sme našli vašu inkasnú spoločnosť ktorá nám v tejto veci veľmi pomohla. Spolupracujeme spolu už dlhšiu dobu a konečne sme našli účinnú metódu na nezodpovedných zákazníkov.

Nemenovaný E-Shop

Obrátila sa na nás pani Eva. Svojej, teraz už bývalej, kamarátke požičala peniaze. Jediným šťastím bolo, že pri požičanie finančnej čiastky spísala zmluvu o pôžičke, so všetkým, čo má táto zmluva obsahovať - mená, bydlisko, č. OP, predmet pôžičky, dátum a podpisy. Niekoľkokrát dlžníčku napomínala o vrátenie peňazí, ale bohužiaľ neúspešne. Tým, že pani Eva predložila platnú zmluvu o pôžičke, sme vedeli, že jej môžeme pomôcť. Nasledoval rad potrebných krokov z našej strany k vymoženiu pohladavky. Ak by druhá strana nereagovala, potom by prichádzala do úvahy len žaloba na súd. Dlžníčka si však uvedomila, že proti pani Eve nemá šancu na súde uspieť a navyše by jej dlh narástol a tak pristúpila na úhradu pôžičky formou dvoch splátok. Teraz má pani Eva obe splátky na svojom účte.

Eva JHlohovec

Kúpil som si ojazdené auto, od súkromného majiteľa. Spísali sme klasickú zmluvu, nič zvláštne. Asi po mesiaci užívania som išiel na dovolenku a tam sa mi totálne rozsypal motor -
škoda 2000, €. Išiel som teda za pôvodným majiteľom s tým, že stopercentne vedel, že motor v poriadku nebol a - dohodli sme sa a on mi podpísal zmenku na 2000, €.. Ale to bolo asi tak všetko. A ja som bol v koncoch, pretože som nevedel, čo s ňou, čo ďalej. Dostal som kontakt na Vašu firmu. Spolupráca s Vami bola úžasná a mne spadol kameň zo srdca. Nebol som na všetky vybavovanie sám. Je pravda, že celá táto záležitosť skončila nakoniec na súde. Ale ja som mohol oslavovať víťazstvo! Vďaka za pomoc, vďaka za to, že ste! Sám by som to jednoducho nezvládol. Tak všetkým ďalším veľa šťastia ...

Juraj HPoprad

Obrátila sa na nás správkyňa bytového fondu pani Simona J., ktorá pracovala pre Braťislavskú súkromnú firmu spravujúcu 2 panelové domy, celkom asi 180 bytov Všetkých nájomníkov poznala osobne a tak riešenie dlhov pre ňu nebolo zas až tak príjemné. A že z takého počtu bytov bol len jeden notorický dlžník, bol celkom veľký úspech. Dostali sme všetky podklady potrebné k začatiu vymoženie trojmesačného dlhu na nájomnom a službách spojených s bývaním. Vstúpili sme v rokovaní s dlžníkom, načrtli sme mu všetky riziká a finančné straty spojené s vymáhaním dlhov, dlžne nájomné, poplatky z omeškania, náklady súdu. Docielili sme podpísanie splátkového kalendára a v dnešnej dobe má pani Simona jednu starosť za sebou. Dlhy sú zaplatené a jediný problémový nájomník sa dobrovoľne odsťahoval. Prípad, ktorý dopadol dobre pre obe dve strany.

Simona JBratislava

Založil som si firmu na Tepovanie a čistenie automobilov . Po nejakom čase som začal mať z nezaplatených faktúr nočnú moru. Obzvlášť jedna nezaplatená faktúra na celkom vysokú čiastku ma desila, vedel som, že jej nezaplatenie je pre mňa priamo likvidačné. Kamarát mi dal kontakt na vašu spoločnosť , mal s touto firmou svoju pozitívnu skúsenosť. Tak som dal na jeho radu. Komunikácia bola jednoduchá nemusel som vyplňať - pre mňa neskutočný počet - papierov a ja neviem čoho všetkého personál spoločnosťi všetko zariadil . Preniesol som svoje starosti a nočné mory na niekoho iného a začal som veriť vo šťastný koniec. A verte alebo neverte - podarilo sa. S vyriešením môjho problému som bol nadmieru spokojný. Služby vašej spoločnosťi som využil ešte niekoľko krát a vždy so šťastným koncom. Odporúčam skúsiť, neoľutujete. Majte sa, Tomaš.J

Tomáš JKošice