Na základe skúsenosti našich inkasných a právnych špecialistou  je možné správnym prístupom v rizikovej pohľadávke eliminovať jej rizikovosť a tým zvýšiť percentuálnu výšku jej vymožiteľnosti. Veľkou skupinou rizikových pohľadávok sú premlčané pohľadávky a pohľadávky dlhodobo po splatnosti. V každom prípade žiadna pohľadávka nie je úplne stratená, pokiaľ je v správnych rukách.

S našou pomocou vám zabezpečíme vymáhanie:

– pohľadávky s nekompletnou dokumentáciou

– nezabezpečených pohľadávok

– pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti

– pohľadávok proti zahraničným dlžníkom

– pohľadávok proti nesolventným dlžníkom

  • pohľadávka na ktorú bol už vydaný platobný rozkazpohľadávka na ktorú bol už vydaný exekučný titul.

POMÔŽEME VÁM S VYMÁHANÍM